Aktualijos

Jaunųjų šaulių stovykla Viduklėje

2019 m. vasario 18-20 d. Viduklės S. Stanevičiaus gimnazijoje vyko Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės jaunųjų šaulių I ugdymo pakopos įvadinė stovykla. Dalyvių skaičius buvo tikrai gausus, susirinko jaunieji šauliai ir jų vadovai iš Šiluvos, Nemakščių, Ariogalos, Betygalos, Girkalnio, Raseinių ir Viduklės. Stovyklos tikslas-ugdyti patriotišką, pilietišką ir aktyvų jaunimą, skatinant tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, propaguojant Šaulių sąjungą, Krašto apsaugą bei supažindinant su statutinių organizacijų veikla. Jaunieji šauliai, įgiję žinių, mokantis pagal JŠ ugdymo mokomąją programą , jas įtvirtino praktinėje veikloje.
Stovykloje talkino savanoriai. Jie aiškino rikiuotės statutą, skaitė paskaitas apie LŠS ištakas, veiklą, struktūrą, mokė tinkamai elgtis ekstremaliose situacijose. Susipažinę su saugaus elgesio su ginklais taisyklėmis ir taiklaus šaudymo principais, jaunieji šauliai turėjo praktinius šaudymo užsiėmimus. Taip pat šauliukai mokėsi naudotis kompasu, matuoti atstumus, bei sužinojo, kaip laikytis asmens higienos reikalavimų. Stovyklos dalyviai susipažino su Viduklės miesteliu ir jo apylinkėmis, nes buvo parengti trys orientaciniai žygiai, komandos varžėsi sportinėse rungtyse. Išklausę teorines žinias ir pritaikę jas praktiškai, jaunieji šauliai laikė 1-mos pakopos testą. Džiaugiamės ir didžiuojamės tais, kam pavyko, o kitiems linkime nenusiminti, dalyvauti kitose stovyklose, gilinti savo žinias. 
Stovykloje dalyvavo Šiaulių apskrities VPK Raseinių r. atstovai, kurie supažindino dalyvius su jaunųjų policijos rėmėjų veikla. 
Jaunuosius šaulius stovykloje pasveikino LŠS Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės vadas kpt.Vytautas Žymančius. Stovyklos dalyviams buvo padovanoti LŠS šimtmečiui paminėti sukurti atšvaitai.
Už pagalbą ruošiantis stovyklai ir stovyklos metu dėkojame savo gimnazijos jauniesiems šauliams: Emai V., Giedrei U.,  Deivydui Ž., Andželui G., Gabrieliui G. ir Dovilei G.
Iki susitikimo kitose stovyklose!

Sveikiname jaunuosius šaulius, išlaikiusius 1-mos pakopos testą:
Gerdą Daukšaitę IIIa
Emą Vidauskytę IIa
Giedrę Urbutytę Ia
Povilą Šležą 7b
Linkime nesustoti, toliau gilinti žinias ir siekti kitų pakopų!
Ankstesni įrašai


Gimnazijos tarybos narė Živilė Bružienė skelbia mokinių fotografijų konkursą „Sudie, žiemuže, sveiks, pavasari!“ Fotografijos turi būti meniškos. Darbų skaičius ribojamas - ne daugiau nei 5 vieno autoriaus darbai. Plačiau apie konkursą skaitykite https://www.facebook.com/VSSG.lt/

Vasario 25 dieną Europos socialinių fondų agentūroje konsultavomės dėl sėkmingo ES projekto "Skaitymo laboratorija" antrojo etapo įgyvendinimo. Kartu su projekto vadove iš agentūros Janina Bendinskiene aptarėme įvairius mus dominusius klausimus. 

Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos III-IV klasių biologijos bendrojo kurso mokiniai aktyviai įsijungė į gimnazijos sveikatos ugdymo programą, kurios vienas iš uždavinių - mažinti triukšmo lygį gimnazijoje. Šiandien, vasario 25 d., vyko 1-8, I-IV klasių rytmetis „Triukšmui - ne“, kurį organizavo vyresnieji mokiniai - projekto vykdytojai.

ESF projekto skatymo laboratorija veiklos tęsiasi.Vasario 25 d. po pamokų vyko informacinių technologijų mokymai Office 365, kuriuos vedė lektorė Virginija Navickienė, ITC metodininkė. Mokymuose dalyvavo visi tą dieną dirbę mokytojai, PUG pedagogės, pagalbos specialistai. Šie mokymai ir šios programos naudojimas  - tai galimybė rasti dar vieną kelią į pamokos tobulinimą ir mokinių pažangą. 

Vasario 22 d.gimnazijos mokytojai praleido iš tiesų turiningai. Net 20 mokytojų, vasario mėnesį tobulinusių kvalifikaciją daugiau nei 25 renginiuose, pasidalijo patirtimi, įgytomis žiniomis, naujienomis. „Seminaras su savais lektoriais“ užtruko net 5 valandas. Daugiausiai buvo kalbama apie socialines emocines kompetencijas ir pamokos kokybę, kitokią, šiuolaikišką pamoką.