Aktualijos

Nuplėštas pirmas, šventinis Mokslo metų kalendoriaus lapelis

Šiandien, rugsėjo 3 d., Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos bendruomenė mokslo metus pradėjo nuplėšdama pirmąjį mokslo kalendoriaus lapelį. Šventė prasidėjo iškilmingomis Šv. Mišiomis Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčioje, kurių metu klebonas Albertas Stanulis palinkėjo kantrybės - visiems be išimties. Po Šv. Mišių mokytojų Gintarės Tytmonienės, Juozapo Juščiaus ir Jolitos Čiuprovienės parengti mokiniai pakvietė visus sudainuoti gimnazijos dainą, o po jos - kalbėti gimnazijos direktorę Danutę Janukienę. Direktorė pasidžiaugė  puikiais praėjusių metų olimpiadų, konkursų ir sportinių varžybų rezultatais, pasidžiaugė įgyvendinamais projektais, o labiausiai direktorė džiaugėsi, jog gimnazijai netrūksta nė vieno mokytojo - dalykininko. Šventės metu kalbėjo garbūs svečiai - Seimo vicepirmininkas Arvydas Nekrošius, Raseinių rajono meras Algirdas Gricius, mūsų nuolatinė ir visada laukiama viešnia Viduklės seniūnė Daiva Ulinskienė. Svečiai  linkėjo sėkmės, noro pažinti, o gerbiamas meras palinkėjo ir vieniems kitų atsiprašyti, susitaikyti, gyventi  darnoje ir nuoširdume.  

Po šios šventės dalies per Viduklę žengė didelė, graži, jaunyste ir šypsenomis trykštanti gimnazijos bendruomenės kolona. Prie gimnazijos sugiedojus Tautišką giesmę ir pakėlus valstybinę vėliavą mokiniai išsiskirstė į klases pirmajai pamokai, o tėveliai ir globėjai rinkosi į visuotinį susirinkimą pramogų salėje. Gerbiamas svečias Arvydas Nekrošius ir jo padėjėjai apžiūrėjo atnaujintas gimnazijos erdves, pasidžiaugė funkcionaliai įrengtais tikybos, informacinių technologijų ir dailės kabinetais. 

Pirma mokslo metų diena nuvilnijo gėlių ir šypsenų jūra. Ir daug degančių akių - noru pažinti, surasti, suprasti, išmokti. Sėkmės, mokiniai ir mokytojai, darnių mokslo metų! 

 
Ankstesni įrašai


Šiandien, rugpjūčio 31 d., mūsų gimnazijoje įvyko Mokytojų tarybos posėdis, kurio metu buvo pristatyti praėjusių metų pasiekimai, rezultatai, taip pat apžvelgtas metų veiklos planas. Visiems buvo gera prisiminti, jog praėjusiais mokslo metais net  26 mokiniai rajoninėse olimpiadose užėmė prizines vietas, o net 6 mokiniai atstovavo rajonui respublikiniuose turuose. Be direktoriaus pavaduotojų ugdymui

Rugpjūčio 29 d. Raseinių rajono švietimo skyrius sukvietė ugdymo įstaigų vadovus ir jų pavaduotojus į pirmąjį rudens pasitarimą. Savo įžvalgomis apie vartojimo visuomenės įtaką švietimui dalinosi profesorius Kęstutis Pukelis. Švietimo ir Mokslo ministerijos atstovė Audronė Razmantienė kalbėjo apie mokykloms aktualias naujoves.

2018-08-22 dieną keturios Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos mokytojos (Danutė Vykertaitė, Sima Trakšelinė, Jurgita Parnarauskienė ir Audra Butkienė) tobulino Lietuvos bendrojo ugdymo mokytojų dalykines kompetencijas.

Liepos 21-31 dienomis, gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė Gintarė Tytmonienė kartu su atrinkta Lietuvos švietimo darbuotojų grupe dalyvavo tarptautiniame seminare – stažuotėje Izraelyje, Yad Vashem – tarptautinėje studijų apie Holokaustą mokykloje.

Jau trečius metus gimnazijos Tėvų komitetas organizuoja šauniausios klasės rinkimus. Pasibaigus mokslo metams suvedami rezultatai ir išaiškinamos dvi šauniausios klasės 1-4 klasių ir 5-III klasių tarpe. Šauniausiomis 2017-2018 m. m. klasėmis išrinktos 4a klasė (mokytoja Edita Lukošienė) ir 6a klasė (auklėtoja Laima Borkertaitė).