Aktualijos

„Iš praeities staiga išplauks seni prisiminimai“

Birželio 2 dieną Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje vyko visų mokinių, baigusių Viduklės mokyklą, susitikimas. Toks susitikimas organizuotas pirmą kartą, tikintis, kad taps tradiciniu, kasmet sukviečiančiu vis daugiau buvusių mokinių.
Gimnazijoje atvykstančių svečių laukėme pasiruošę, atvėrę visų kabinetų duris, atnaujinę ir papuošę erdves, paruošę lapus atsiminimams, nupūtę dulkes nuo archyve gulėjusių dienynų.
Jau nuo 14 valandos ėmė rinktis pirmieji svečiai! Gera buvo matyti jų veiduose švytinčias šypsenas, jaudulį pamačius seniai matytus klasės draugus. Ir nors ne vienas juokavo, kad jau daug ko neprisimena,  jie puikiai žinojo, kuriais metais baigė mokyklą, kuri buvo laida ir koks buvo auklėtojos vardas. I laidos mokinių, baigusių mokyklą 1953 metais nebuvo, bet iš II laidos atvyko net dvi klasės draugės.  
Susibūrus klasėse netrūko smagių prisiminimų iš praeities, pokalbių apie dabartį ar ateities planų, o ypač daug emocijų sukėlė seni dienynai. Po pirmosios dalies (susitikimų klasėse) visi skubėjo į pramogų salę, kur buvo pristatoma gimnazijos veikla šiandien, čia taip pat netrūko gerų emocijų, pasikeitimo dovanomis ir net muzikinių numerių! Bendrai nuotraukai pasirinkta gimnazijos lauko klasė, kurią, kaip ir daugelį atnaujintų erdvių, svečiai mielai apžiūrėjo ir negailėjo gražių žodžių.
Pirmasis susitikimas pavyko, susirinkę „mokiniai“, kurių buvo apie 60, dėkojo už puikią idėją ir lauks kitos vasaros, kada vėl galės susitikti.
Už šio renginio idėją dėkojame Tėvų komitetui, pagalbą jį organizuojant – mokytojų kolektyvui.

 
Ankstesni įrašai


Mokslo metai artėja prie pabaigos, tačiau darbai nesibaigia ir saulė rimtai dirbti mums netrukdo! praėjusią savaitę,  gimnazijon rinkosi 6 ir 8 klasių mokiniai, jų tėvai ir dalykų mokytojai aptarti nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatų. 

Gegužės 31 d. gimnazijoje vyko sporto šventė. Karštas oras neatbaidė klasių kolektyvų ir visi priėmė iššūkį dalyvauti sportinėse varžybose. Po bendros mankštos 8-III klasių vaikinai išmėgino jėgas krepšinio 5x5 varžybose, kur nugalėtojais tapo III ab klasių vaikinų komanda. 5-7 kl. kvadrato varžybose nugalėjo 5a klasės komanda.

Gegužės 30-ąją Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba Raseinių Šaltinio progimnazijoje surengė pagerbimo šventę rajono pedagogams, parengusiems mokinius, laimėjusius prizines vietas olimpiadose ir konkursuose. Labai džiaugiamės, kad šioje šventėje padėkomis buvo apdovanoti net keturioliką mūsų gimnazijos mokytojų. Dėkojame ir linkime sėkmės tolesniuose darbuose.

Džiaugiamės, kad mūsų gimnazija pakviesta dalyvauti Integralaus gamtamokslinio ugdymo programos 5-8 klasėms išbandyme.
Dalyvauti šiame išbandyme anketas užpildė 79 mokyklos, iš jų 71 mokykla pateikė visus nurodytus atrankos kriterijuose dokumentus.

Balandžio 14 dieną,  Lietuvos Edukologijos Universitete  vyko aštuonioliktas Nacionalinis moksleivių Č. Kudabos geografijos konkursas. Konkurse dalyvavo 852 mokiniai iš įvairiausių Lietuvos mokyklų.  Mūsų gimnazijos mokiniai taip pat  dalyvavo šiame konkurse.