Aktualijos

Padėkos vakaras „100 žodžių Lietuvai“

Vasario 16-osios išvakarėse Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje vyko iškilmingas atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimas ir tradicinis Padėkos vakaras „100 žodžių Lietuvai“. Į pramogų arena virtusią sporto salę rinkosi mokiniai, mokytojai, tėvai, seneliai ir kviestieji svečiai. Sugiedojus Tautišką giesmę nuo scenos ėmė sklisti žodžiai, pagerbiantys Lietuvos, Viduklės krašto istoriją, aukštinantys žmonių susitelkimą, bendrystę, laisvės troškimą ir kovas už ją.  Švelniai skambančius skudučius keitė noragus žvanginantys kalviai, istorinių netekčių nuotaiką kūrė šokėjos, ramybei nuteikė smuiko garsai. Ir žinoma  - dainos. Skambios, savos, žinomos.

Antroji vakaro dalis - Padėkos vakaras - prasidėjo šventinėmis fanfaromis ir kuriama itin pakilia nuotaika. Šį kartą vakarą vesti patikėta mokytojai – naujokei Emilijai Zakaitei. Na, o renginių patirtį turintys mokiniai - Justas Sirvydas, Jokūbas Piatkus ir Dilanas Alarbied - šoko mokytojai padėti. Į sceną buvo kviečiami mokiniai - įvairių dalykų žinovai, turintys aukštus pasiekimus rajoninėse ar respublikinėse olimpiadose bei konkursuose. Juos dalykų mokytojai apdovanojo padėkomis, o rėmėjai piniginėmis premijomis.  Šiemet , kaip ir praėjusiais metais, didžiausia sėkmė lydėjo III b gimnazijos klasės mokinį Egidijų Skužinską. Jis tapo  metų chemijos, biologijos, geografijos bei muzikos žinovu.

Po to į sceną kartu su tėvais kilo geriausi iš geriausių – mokiniai, pasiekę aukščiausių ugdymosi rezultatų 2017-aisiais metais. 23 mokslo pirmūnai buvo apdovanoti ženkleliu „Gimnazijos garbė“, piniginėmis rėmėjų premijomis, tėvams įteiktos padėkos. Neliko nepastebėti ir tie, kuriems vos vienas ar du aštuonetukai užkirto kelią ženklelio link, taip pat padėkomis buvo apdovanoti ir įvairiose kitose veiklose pasižymėję mokiniai. Vėliau  direktorė Danutė Janukienė įteikė padėkas gimnazijos mokytojams, socialiniams partneriams, aktyviausiems tėvams.

Šventėje dalyvavę svečiai - klebonas Albertas Stanulis, rajono tarybos narys Andrius Bautronis, Seimo narių padėjėjai Janina Jasiulienė ir Kęstutis Užemeckas, Skaidrutė Žuvelaitienė,  Viduklės seniūnė Daiva Ulinskienė - džiaugėsi gražia švente, dėkojo gimnazijos administracijai ir visai bendruomenei už idėjas, susitelkimą, pagarbą Lietuvos istorijai ir už tai, jog čia matomas kiekvienas vaikas, čia gerbiamas kiekvienas bendruomenės narys.

Šventinį vakarą užbaigė rėmėjų dovana – grupės Disco Very koncertas ir tėvų komiteto bei Gimnazijos tarybos tėvų saldžios vaišės. Gera buvo matyti laimingus mokinius, besišypsančias šeimas, prie savęs glaudžiančias savo vaikus, gera buvo matyti mokytojus ir gimnazijos personalą, besididžiuojančius savo darboviete, savo bendruomene, sukurta bendra švente - didele, tradicine, daugiau nei šimto žodžių aidu atsiliepusioje visų širdyse. 
Ankstesni įrašai


Vasario 16-ąją visa Lietuva šventė 100–metį. Šventė laisvai, išradingai, aktyviai, jautriai ir,  svarbiausia, džiaugsmingai.  Visoje Lietuvoje skambėjo tautiška giesmė, dainos apie Lietuvą ir Lietuvai,  vilnijo trispalvių jūros.
Į trispalvių jūrą įsiliejo ir vidukliškiai. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos iniciatyva Viduklės seniūnijos žmonės buvo pakviesti

Vasario 9 dieną vyko rajoninė matematikos olimpiada 9-12 klasių mokiniams. Džiaugiamės olimpiadoje dalyvavusių mokinių laimėjimais: Ia klasės mokinys Vilius Bytautas užėmė III vietą, IIa klasės mokinė Eglė Šlinkšytė - I vietą, IIIb klasės mokinė Raminta Klimaitė - I vietą.  Eglė Šlinkšytė deleguojama į respublikinę matematikos olimpiadą. Dėkojame mokiniams ir matematikos mokytojoms Daliai ir Danutei.

Vasario 8 d. gimnazijoje svečiavosi pedagogai iš Druskininkų. Kolegos domėjosi mokinio individualios pažangos stebėsenos sistema gimnazijoje, pasivaikščiojo po naujai įrengtas edukacines erdves. Tikime, kad vizitas buvo naudingas ir  dėkojame druskininkiečiams už gražius žodžius.

Nuo vasario 1 dienos gimnazija dalyvauja naujame iššūkyje, vilnijančiame per visą Lietuvą, tai -  "Žaliojo tušinuko iššūkyje". Ant 19 mokytojų darbo stalų neliko raudonų rašiklių. Neliko raudonų rašiklių, neliko ir klaidų? O ne! Tiesiog mėnesį laiko (o gal ir visada ateityje) neakcentuosime mokinio padarytų klaidų žymėdami raudonai, o džiaugsimės mokinio sėkmėmis, gražiai, tvarkingai, teisingai atliktomis užduotimis, žymėdami žaliai.

Vasario 2d. vyko rajoninė 66 -oji fizikos olimpiada 9-12 klasių mokiniams. Džiaugiamės olimpiadoje dalyvavusių mūsų gimnazistų pasiektais rezultatais: Ia klasės mokinys Edgaras Blažys užėmė I vietą,o IIIa klasės mokinys Egidijus Skužinskas - III vietą.