#eTwinning.Tėvų vaidmuo gimnazijos bendruomenėje

Gimnazija sistemingai bendradarbiauja su tėvais, siekdama bendro tikslo – maksimaliai padidinti mokinių mokymosi rezultatus ir gerovę. Kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį vyksta Tėvų komiteto susirinkimai, kuriuose aptariami strateginiai klausimai, tėvai iš skirtingų klasių surenka įvairią informaciją, iškelia aktualius klausimus, sprendžia problemas. Tėvų komitetui vadovauja tėvų atstovas. Vyksta sistemingi klasės tėvų susirinkimai, kasmet organizuojama Tėvų diena, kurios metu vyksta trišaliai pokalbiai mokinys-mokytojas-tėvai. Šioje dienoje apsilanko apie 90 procentų mokinių tėvų. Tėvai kviečiami į įvairius gimnazijos renginius, būna ne tik pasyviais stebėtojais, bet ir tampa šių renginių organizatoriais, vedančiaisiais, aktyviais veiklų dalyviais.

Tėveliai aktyvūs įvairių „eTwinning“ projektų dalyviai. Mažiesiems padeda sukurti dekoracijas, pamoko projektui reikalingų dainelės žodelių ir kt. Vyresnieji lankosi tėvelių dirbtuvėse, sužino apie profesiją.

Įsiklausymas ir bendro tikslo siekimas suartina ir skatina bendruomeniškumo jausmą. O bendruomeniškumo jausmas gimnazijoje kyla iš vienodų vertybių, kurios yra puoselėjamos. Pokalbių gyvenimiškomis temomis, artumo jausmo, ryšio tarp šių trijų mokyklos bendruomenės narių grupių turi didžiulę teigiamą reikšmę.

Nepamirškite padėkoti autoriui