Karjeros specialistas

  • Paskelbė : Audra Samienė
  • Paskelbta: 2022-10-19
  • Kategorija: Aktualijos

Ši pareigybė gimnazijoje įsteigta nuo spalio 1 dienos. Karjeros specialistas profesinio orientavimo paslaugas mokiniams teiks vadovaudamasis rugpjūčio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 847 patvirtintu Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašu ir rugpjūčio 31 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-1334 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl karjeros specialistų funkcijų ir profesinio orientavimo paslaugų teikimo švietimo įstaigose.

Karjeros specialistas bendradarbiaudamas su klasių auklėtojais, mokinių tėvais, socialiniais partneriais ugdys mokinių karjeros kompetencijas savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo, karjeros įgyvendinimo srityse.

Susipažinti su dokumentais galima adresu: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f3dfe340291d11edb4cae1b158f98ea5

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos