Pusmečių ir atostogų datos

Mokslo metų trukmė:                                                            

mokslo metai prasideda 2019 rugsėjo 2 d.

Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai ir 1–4 klasių mokiniai mokosi 35 savaites, 5–III gimnazijos klasių mokiniai mokosi 37savaites,

IV gimnazijos klasių mokiniai mokosi 33 savaites

Mokslo metus baigia: 

PUG ir 1–4 klasių – birželio 5 d.,

5–III klasių mokiniai – birželio 19 d.

IV – klasių mokiniai – gegužės 22 d.

                     

Atostogų laikas:

rudens – nuo spalio 28 d. iki spalio 31 d.;

žiemos (Kalėdų) – nuo gruodžio 24 d. iki sausio 3 d.;

žiemos atostogos  – nuo vasario 17 d. iki vasario 21 d.;

pavasario (Velykų) – nuo balandžio 14 d. iki balandžio 17 d.

Vasaros atostogos skiriamos:

PUG ir 1–4 klasių – nuo birželio 5 d. iki rugpjūčio 31 d.;

5–III klasių mokiniams – nuo birželio 19 d. iki rugpjūčio 31 d.                    

Pusmečių datos:

1–IV klasėse – pirmas pusmetis 2018-09-02 – 2019-01-31;

1–4 klasėse – antras pusmetis 2019-02-03 – 2019-06-06;        

5–III klasėse – antras pusmetis 2019-02-03 – 2019-06-19;

IV klasėse – antras pusmetis  2019-02-03 – 2019-05-22

   

 

Atnaujinta: 2019-10-01