Metodinė taryba

Gimnazijos metodinė taryba – gimnazijoje veikiantis metodinių grupių pirmininkų ir kitų mokytojų susivienijimas, organizuojantis ir koordinuojantis metodinę veiklą.

Metodinės tarybos darbo reglamentas patvirtintas direktoriaus 2014-12-29 įsakymu Nr.55-V

2020 metų metodinės tarybos sudėtis

Eil.Nr.

Vardas pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

1.

   Raigeda Buzienė

metodinės tarybos pirmininkė

pradinių klasių mokytoja metodininkė

 

2.

Jolanta

Jonaitienė               

metodinės tarybos pirmininkės pavaduotoja

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

3.

Odeta Lukauskaitė         

metodinės tarybos sekretorė

fizikos vyresnioji mokytoja

4.

Danutė Vykertaitė       

matematinio ugdymo mokytojų  metodinės grupės pirmininkė

matematikos mokytoja metodininkė

5.

Jurgita Parnarauskienė

kalbinio ugdymo (užsienio kalbos) mokytojų metodinės grupės pirmininkė

anglų kalbos  mokytoja metodininkė 

6.

Donatas Baukys            

menų, technologijų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkas

fizinio ugdymo  mokytojas metodininkas

7.

Virginija

Petrošienė          

 gamtamokslinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė

biologijos mokytoja metodininkė

8.

Vilma Jokubauskienė       

 dorinio ir socialinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė

geografijos mokytoja metodininkė

9.

Laimutė

Jaščepaitė               

kalbinio ugdymo (gimtosios  kalbos) metodinės grupės pirmininkė

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

 

10.

Edita Lukošienė           

pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė

pradinių klasių mokytoja metodininkė

11.

Donatas Baukys            

kūno kultūros ir sveikatos ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė

kūno kultūros mokytoja metodininkas

12.

Vaida

Naujokaitienė              

priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė

priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

13.

Romena

Antanavičienė              

švietimo pagalbos specialistų metodinės grupės pirmininkė

socialinė pedagogė mokytoja metodininkė

 

 

Atnaujinta: 2020-09-11