Mokytojai

Silva Vitauskienė, pradinių klasių   mokytoja metodininkė

Raigeda Buzienė, pradinių klasių  mokytoja metodininkė

Stanislava Survilienė,  pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja

Ingrida Urbutienė,  pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Irena Petkienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Zita Kačiušienė, pradinių klasių  vyresnioji mokytoja

Edita Lukošienė, pradinių klasių  mokytoja metodininkė

Rasa Mažeikienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Laimutė Jaščepaitė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Renata Skužinskaitė, lietuvių kalbos  vyresnioji mokytoja

Audra Butkienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė

Laima Borkertaitė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Sima Trakšelienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Jurgita Parnarauskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė

Asta Rašimaitė, technologijų mokytoja metodininkė 

Valda Petrokienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė

Kęstutis Bakutis, technologijų mokytojas ekspertas

Donatas Baukys, kūno kultūros mokytojas metodininkas

Daura Giedraitienė, dailės mokytoja metodininkė

Juozapas Juščius, muzikos vyresnysis mokytojas

Jolita Čiuprovienė, muzikos  mokytoja metodinninkė

Edita Baltrušaitienė, dorinio ugdymo (tikybos) vyresnioji mokytoja

Gintarė Tytmonienė, istorijos mokytoja metodininkė

Danutė Vykertaitė, matematikos mokytoja metodininkė

Dalia Janušauskienė, matematikos mokytoja metodininkė

Emilija Zakaitė, chemijos mokytoja 

Zita Karpinienė, matematikos vyresnioji mokytoja

Tomas Kantautas, istorijos vyresnysis mokytojas

Virginija Petrošienė, biologijos mokytoja metodininkė

Odeta Lukauskaitė, fizikos vyresnioji mokytoja

Vilma Jokubauskienė, geografijos mokytoja ekspertė

Danutė Janukienė, ugdymo karjerai mokytoja

Audra Samienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Vaida Naujokaitienė, priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogė

Loreta Pedžienė,  priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogė

Genovaitė Unikauskienė,  priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogė

Rasa Matevičienė,  priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogė

Stasė Kuodienė, logopedė metodininkė

Inga Bertašienė, vyresnioji specialioji pedagogė

Romena Antanavičienė, socialinė pedagogė metodininkė

 

Atnaujinta: 2018-09-28