Mokytojai

Silva Vitauskienė, pradinių klasių   mokytoja metodininkė

Raigeda Buzienė, pradinių klasių  mokytoja ekspertė

Ingrida Račickienė,  pradinių klasių mokytoja metodininkė

Irena Petkienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Zita Kačiušienė, pradinių klasių  vyresnioji mokytoja

Edita Lukošienė, pradinių klasių  mokytoja metodininkė

Edita Kliknienė, pradinių klasių  mokytoja metodininkė

Janina Juodienė, pradinių klasių  mokytoja metodininkė

Indrė Jokūbauskienė, lietuvių kalbos mokytoja

Laimutė Jaščepaitė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Ona Jociūtė, lietuvių kalbos mokytoja

Audra Butkienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė

Laima Borkertaitė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Sima Trakšelienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Jurgita Parnarauskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė

Jolanta Pocienė, technologijų vyresnioji mokytoja  

Valda Petrokienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė

Donatas Baukys, kūno kultūros mokytojas metodininkas

Daura Giedraitienė, dailės mokytoja metodininkė

Juozapas Juščius, muzikos vyresnysis mokytojas

Jolita Čiuprovienė, muzikos  mokytoja metodinninkė

Edita Baltrušaitienė, dorinio ugdymo (tikybos) vyresnioji mokytoja

Gintarė Tytmonienė, istorijos mokytoja metodininkė

Danutė Vykertaitė, matematikos mokytoja metodininkė

Dalia Janušauskienė, matematikos mokytoja metodininkė

Zita Karpinienė, matematikos vyresnioji mokytoja

Tomas Kantautas, istorijos vyresnysis mokytojas

Virginija Petrošienė, biologijos mokytoja metodininkė

Odeta Lukauskaitė, fizikos vyresnioji mokytoja

Vilma Jokubauskienė, geografijos mokytoja ekspertė

Danutė Janukienė, ugdymo karjerai mokytoja

Audra Samienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Lilija Jurkienė, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja

Ingrida Urbutienė, priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogė

Loreta Pedžienė,  priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogė

Genovaitė Unikauskienė,  priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogė

Rasa Matevičienė,  priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogė

Justina Zaleckienė, chemijos vyresnioji mokytoja

Danguolė Viršilienė, chemijos vyresnioji mokytoja

Stasė Kuodienė, logopedė metodininkė

Inga Bertašienė, vyresnioji specialioji pedagogė

Romena Antanavičienė, socialinė pedagogė metodininkė

Aurelija Balčiūnienė, šokio mokytoja

Eglė Dambrauskienė, muzikos mokytoja

Renatas Globys, psichologo asistentas

 

Atnaujinta: 2020-09-11